การ์ทเนอร์ เปิด 5 เทรนด์เทคโนโลยีเกิดใหม่

By | พฤศจิกายน 16, 2020
การ์ทเนอร์ เปิด 5 เทรนด์เทคโนโลยีเกิดใหม่ ที่จะทำให้อนาคตของเราล้ำสุด ๆ

การ์ทเนอร์ เปิด 5 เทรนด์เทคโนโลยีเกิดใหม่ ที่จะทำให้อนาคตของเราล้ำสุด ๆ ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ว่าในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั้น แทบจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การ์ทเนอร์ เปิด 5 เทรนด์เทคโนโลยีเกิดใหม่ ที่จะทำให้อนาคตของเราล้ำสุด ๆ

การ์ทเนอร์ เปิด 5 เทรนด์เทคโนโลยี

เทคโนโลยีก็จะมีบทบาทสำคัญในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น และสามารถทำได้ดีมาก ๆ อีกด้วย ดังนั้น วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักกับ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เพื่อน ๆ อาจจะยังไม่เคยรู้จัก โดยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ตามไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ

การ์ทเนอร์

บริษัท การ์ทเนอร์ (Gartner, Inc.) (NYSE: IT) คือบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก และมีรายชื่ออยู่ในดัชนี S&P 500 บริษัทฯ ให้ข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำ และเครื่องมือต่าง ๆ แก่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ เพื่อรองรับการดำเนินภารกิจสำคัญที่มีอยู่ในปัจจุบันและสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

การ์ทเนอร์นำเสนองานวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้แหล่งข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อชี้นำลูกค้าสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องที่สำคัญที่สุด  การ์ทเนอร์ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ กว่า 15,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทุกส่วนงานสำคัญ ๆ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรทุกขนาด

1.ดิจิทัล มี (Digital me)

ดิจิทัล มี (Digital me)

 เทคโนโลยีกำลังหลอมรวมเข้ากับชีวิตผู้คนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการเป็นตัวแทนของผู้คนเหล่านั้นบนโลกดิจิทัล เช่น หนังสือเดินทางดิจิทัลและเทคโนโลยีการเว้นระยะห่างทางสังคม แบบจำลองผู้คนและวัตถุในโลกดิจิทัลหรือแฝดดิจิทัล (Digital Twins)

ของมนุษย์ทำให้เกิดโมเดลและเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของเขาเหล่านั้นทั้งในโลกทางกายภาพและดิจิทัล วิธีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนกับโลกดิจิทัลนั้นก้าวไปไกลกว่าแค่หน้าจอและคีย์บอร์ด แต่ยังหมายรวมถึงการใช้รูปแบบการโต้ตอบอื่น ๆ ร่วมกัน (เช่น เสียงพูด การมองเห็น การแสดงท่าทาง) หรือแม้แต่การเป็นสมองเพื่อคิดแทนเราได้โดยตรง

เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม, Health Passport, แฝดดิจิทัลของบุคคล แฝดดิจิทัลของพลเมือง ประสบการณ์แบบหลากหลาย และการติดต่อกันโดยตรงระหว่างคลื่นสมองกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 2 ทาง (2-Way BMI: Brain Machine Interface)

2.สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน (Composite architectures)

สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน (Composite architectures)

เทคโนโลยี Composable Enterprise (CE) ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการรวบรวมความสามารถทางธุรกิจที่สร้างขึ้นจากโครงสร้างข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นไว้ในที่เดียวกัน สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานจะถูกนำไปใช้กับโซลูชันด้านการบริหารจัดการแอปพลิเคชั่นขององค์กร ระบบอัจฉริยะที่ฝังมาพร้อมจะกระจายความสามารถและขยายต่อไปสู่อุปกรณ์ปลายทางต่าง ๆ จนถึงผู้ใช้ปลายทาง

เทคโนโลยีต่อไปนี้จะช่วยให้องค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น: Composable Enterprise, การจัดการแอปพลิเคชั่นขององค์กร, การจัดการข้อมูลที่กระจายกันอยู่ตามจุดต่าง ๆ, 5G ส่วนบุคคล, การฝังเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวราคาประหยัดที่เป็นอุปกรณ์ปลายทาง

3.ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นแบบแผน (Formative AI)

ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นแบบแผน (Formative AI)

คือชุดข้อมูลของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เกิดใหม่และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันที่สามารถปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกเพื่อตอบสนองต่อการแปรผันของสถานการณ์ บางส่วนของเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำไปใช้โดยนักพัฒนาแอปพลิเคชันและนักออกแบบด้าน UX เพื่อสร้างโซลูชันใหม่ ๆ

โดยใช้เครื่องมือที่รองรับเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีอื่น ๆ ช่วยให้สามารถพัฒนาแบบจำลอง AI แบบไดนามิกเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ตลอดเวลา และการพัฒนาขั้นสูงสุดคือสร้างโมเดลใหม่ทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะได้

องค์กรที่กำลังสนใจนำเทคโนโลยี AI ไปปรับใช้ควรพิจารณาด้านการออกแบบโดยใช้ AI (AI-assisted design), การพัฒนาเพิ่มเติมโดยใช้ AI (AI augmented development), การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและกราฟ (ontologies and graphs), ข้อมูลขนาดเล็ก, AI แบบผสมผสาน (composite AI), แมชชีนเลิร์นนิ่งที่ปรับตัวได้ (adaptive ML), การเรียนรู้ด้วยตนเอง, generative AI  และ generative adversarial networks

4. Algorithmic trust

โมเดลความน่าเชื่อถือต่าง ๆ ที่ทำงานตามความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ กำลังจะถูกแทนที่ด้วยโมเดลความน่าเชื่อถือแบบอัลกอริทึม เพื่อความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล และการระบุตัวตนของบุคคลและองค์ประกอบอื่น ๆ

โมเดลความน่าเชื่อถือแบบอัลกอริทึมนี้จะช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่า ไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและต้นทุนจากการสูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้า พนักงานและคู่ค้าต่าง ๆ เทคโนโลยีใหม่ที่เชื่อมโยงกับโมเดลความน่าเชื่อถือแบบอัลกอริทึม ได้แก่ Secure Access Service Edge (SASE), Differential Privacy, Authenticated Provenance, Bring your own identity,  Responsible AI and Explainable AI

5.ล้ำกว่าซิลิคอน 

กว่าสี่ทศวรรษที่กฎของมัวร์ (Moore’s Law) (อธิบายถึงจำนวนทรานซิสเตอร์ในวงจรรวมหนาแน่น (IC) จะเพิ่มขึ้นสองเท่าในทุก ๆ สองปี) คือตัวชี้นำอุตสาหกรรมไอที เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาจนใกล้ทะลุขีดจำกัดทางกายภาพของซิลิคอน ส่วนประกอบที่ล้ำสมัยใหม่ ๆ กำลังสร้างโอกาสที่สำคัญหลายประการที่ทำให้เทคโนโลยีมีความรวดเร็วขึ้นด้วยขนาดเล็กลง เทคโนโลยีสำคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่ DNA computing เซ็นเซอร์แบบย่อยสลายได้ และทรานซิสเตอร์ที่ผลิตจากคาร์บอน

ศึกษารายละเอียดการวิเคราะห์จาก The Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020  เพิ่มเติมได้ที่เว็บบินาร์ของการ์ทเนอร์ “The 5 Major Trends of Gartner’s 2020 Emerging Technologies Hype Cycle.” The Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies 2020

 นำเสนอเทคโนโลยีมากกว่า 20 รายการใหม่ให้กับ Hype Cycles ของการ์ทเนอร์ ทำให้ Hype Cycles เป็นแหล่งข้อมูลที่จะนำไปสู่ความเข้าใจเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ล่าสุด ลูกค้าการ์ทเนอร์สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงาน “Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020.”

และก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทความเกี่ยวกับ การ์ทเนอร์เปิด 5 เทรนด์เทคโนโลยีเกิดใหม่ ที่จะทำให้อนาคตของเราล้ำสุด ๆ

และก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทความเกี่ยวกับ การ์ทเนอร์เปิด 5 เทรนด์เทคโนโลยีเกิดใหม่ ที่จะทำให้อนาคตของเราล้ำสุด ๆ อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ต่าง ๆ มากมาย และในอนาคตเชื่อว่าต้องมีเทคโนโลยีที่เจ๋ง ๆ เกิดขึ้นใหม่อีกมากมายแน่นอน เพื่อน ๆ คนไหนที่อยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพ และเป็นที่ต้องการในตลาด รับรองว่าเลือกสายงานนี้จะไม่ผิดหวังค่ะ

7 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเล่นเกม Slot Online เกม Slot นั้น ถือเป็นการเดิมพันที่เหล่านักพนันหรือนักลงทุนต่างชื่นชอบ และต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเล่นเกม Slot Online เนื่องจาก Slot Online ถือเป็นช่องทางการลงทุนในธุรกิจพนันออนไลน์ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ มีขั้นตอนการเล่นที่ทำความเข้าใจง่าย

รวมถึงเป็นเกมที่สามารถทำกำไรจากการเดิมพันได้จริงอีกด้วย แต่ทั้งนี้ ก่อนการเข้าไปเล่นเกม Slot Online นั้น นักเดิมพันควรทำความเข้าในเกี่ยวกับเว็บไซต์และตัวเกมให้ดีก่อนการเริ่มเล่น ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวม 7สิ่งที่ควรรู้ก่อนเล่นเกม Slot Online มาฝากทุกคนกัน ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ!!

แนะนำบทความที่น่าสนใจ รู้หรือไม่? ทำไมเกมสล็อตค่าย Joker123 ถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน